Leef je in en uit: Misdadiger

Leef je in & Leef je uit 

Een persoonlijke bijbelstudie, waarbij je

 1. een bijbelfiguur kiest die Jezus letterlijk of figuurlijk ontmoet.
 2. op een creatieve manier verhaal en onmoeting verwerkt (verslag, dagboekfragment, gedicht, lied, tekening, dans etc.)
 3. je heel goed inleeft. Zet daarom ik en je eigen naam op de plek van de bijbelse figuur…

De misdadiger aan het kruis

De Bijbel heeft het over 2 misdadigers aan het kruis.
Deze misdadigers werden samen met Jezus terecht gesteld en gekruisigd. De beide misdadigers worden aan weerszijde van Jezus aan een kruis gespijkerd. Jezus werd in het midden gehangen: alleen al door de aanwezigheid van deze 2 misdadigers werd Jezus neergezet als één van hen: een misdadiger. Door Hem ook nog in het midden te plaatsen werd aangetoond dat hij de ergste van de drie was.

De misdadigers krijgen en prominente plaats in de bijbelse- heilsgeschiedenis. Waarschijnlijk zijn er veel meer misdadigers geweest, ook misdadigers die gekruisigd zijn, maar van hen weten wij niets. Maar omdat deze 2 misdadigers samen met Jezus gekruisigd zijn, zijn zij onderdeel geworden van het evangelie en zijn ze al eeuwen en wereldwijd bekend.

De bijbel zegt niets over het verleden van de misdadigers. Het is ons niet bekend waarom zij zijn berecht. Wat is hun naam? Zijn het rovers, moordenaars, oproerkraaiers? Wat zou hun leeftijd zijn geweest, zijn ze gelovig opgevoed, waren ze nog jong, of getrouwd, hadden zij kinderen, hadden ze een uitzichtloos bestaan, een slechte jeugd, of waren zij het helemaal niet eens met de Romeinse bezetting en kwamen zij daartegen in opstand? Zijn ze alleen berecht door de Romeinen of ook door de Joden? Wij weten het niet. Kenden zij Jezus? Hadden zij hem, op een van zijn tochten door Israël, horen vertellen? Hoelang zitten zij al gevangen? Was hun straf terecht, of niet? Geloofden zij in God, of niet? Over deze laatste twee punten geeft de Bijbel enige informatie.

Als de mensen die naar de kruisiging komen kijken Jezus bespotten zie je een verschil ontstaan tussen de beide misdadigers: één van de beide misdadigers doet mee. Hij gaat ook spotten en schelden. “Jij bent toch de Messias? Red jezelf dan en ons erbij!” Hieruit blijkt dat Hij Jezus niet accepteert als Zoon van God. Hij lijkt zich te irriteren aan Jezus. Waarom doet hij niets: als hij zo machtig is als hij zegt kan hij toch wel ingrijpen? Ook blijkt niet dat hij spijt heeft van zijn eigen gedrag en daden. Vlak voor zijn dood stelt hij zich niet bescheiden of verontschuldigend op, maar doet hij mee aan het belachelijk maken van anderen. Hij toont geen spijt en geen respect.

De andere misdadiger reageert heel anders op het spotten van de omstanders en van zijn collega misdadiger. Vlak voor zijn dood blijkt hij ontzag voor God te hebben. Hij is in staat om zijn eigen daden te beoordelen. Hij ziet in dat zijn straf terecht is. Hij wijst zijn collega terecht. Hij ziet of weet ook dat het met Jezus anders is. Jezus heeft niets onwettigs gedaan. En wordt toch gestraft. Wordt hij geraakt door Jezus gedrag: Jezus is niet opstandig maar ondergaat gewillig het hele lijdensproces. Of door Jezus houding en uitstraling: zijn koninklijke houding en zijn bewogenheid met de omstanders? Ziet hij een duidelijk verschil tussen zijn eigen daden en die van Jezus? Heeft hij gehoord dat Jezus God en Koning is? Vraagt hij daarom of Jezus na zijn dood aan hem wil denken?
Jezus geeft hem meer dan hij gevraagd heeft. Jezus geeft hem direct antwoordt. Hij weet gelijk waar hij aan toe is: ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.’ Hij is op tijd bekeert. God vergeeft: hoe groot ook de zonde.

Bijbelverzen over de misdadigers aan het kruis

 • Matheus 27: 38, Daarna werden er naast hem twee misdadigers gekruisigd, de een rechts van hem, de ander links.
 • Matheus 27: 44 Precies zo beschimpten hem de misdadigers die samen met hem gekruisigd waren.
 • Marcus 15: 27 Samen met hem kruisigden ze twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. Andere handschriften hebben een
 • extra vers: ‘[28] Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt: “Hij werd gerekend tot de wettelozen.”’(Jesaja 53: 12)
 • Lucas 23: 32-33, Samen met Jezus werden nog twee anderen, beiden misdadigers, weggeleid om terechtgesteld te worden.
  33 Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd hij gekruisigd, samen met de twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links.
 • Lucas 23: 39-43 Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem: ‘Jij bent toch de Messias? Red jezelf dan en ons erbij!’ 40 Maar de ander wees hem terecht met de woorden: ‘Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? 41 Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan.’ 42 En hij zei: ‘Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt.’ 43 Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.’

About Peter