Leef je in en uit: Nicodemus

Leef je in & Leef je uit

Een persoonlijke bijbelstudie, waarbij je

  1. een bijbelfiguur kiest die Jezus letterlijk of figuurlijk ontmoet.
  2. op een creatieve manier verhaal en onmoeting verwerkt (verslag, dagboekfragment, gedicht, lied, tekening, dans etc.)
  3. je heel goed inleeft. Zet daarom ik en je eigen naam op de plek van de bijbelse figuur…

Nicodemus

Vandaag mocht ik mijn jarenlange studie afsluiten, vandaag mag ik me met recht “Farizeeër”noemen! Mag ik het Sanhedrin betreden, mag ik samen met de andere Schriftgeleerden, “het Gerechtshof” vormen. Wat een eer!!!
Ik zal mijn uiterste best doen om strikt naar Gods Wet te leven en Zijn geboden te houden.

Ik mag me nu Overste over de Joden noemen, opnieuw een hoge eer!

Heden iets opmerkelijks meegemaakt in de tempel: een 12-jarige jongen stelde allerlei vragen die getuigden van een enorm inzicht; die jongeman wist echt veel over de Heer!
En hij noemde de tempel: “het huis van mijn vader”!
Zal hij een toekomstige grote schriftgeleerde worden?
Ik ga zeker deze jongeman in de gaten houden en volgen.

Telkens hoor ik meer over die Jezus, die timmermanszoon uit Nazareth.
Van verschillende mensen hoor ik over zijn genezingen en zijn opmerkelijke uitspraken.
Men staat versteld over wat hij doet en zegt, o.a dat hij de beloofde Messias is.
Zou het waar zijn? Ik moet zeggen dat Hij wel iets heeft!

Steeds duikt die Jezus op met zijn preken en wonderen, zal het toch waar zijn wat hij zegt? Of is Hij een grote opschepper?


Vandaag ging het in Het Sanhedrin heftig aan toe!
Het ging over Jezus, hij moest veroordeeld worden, want hij was een opruier, een onruststoker, een dwaalleraar! En hij had zomaar kooplui uit de tempel gezet, wat een lef!!!
Iedereen in het Sanhedrin was tegen Hem, en ik?….Ik hield mijn mond en verdedigde Hem niet! Ik schaam me diep, wat een lafaard ben ik!
Ik moét met Hem spreken: ik wil weten of het waar is wat Hij zegt.

Hem vandaag gesproken!!!
Hij vertelde me dat ik wederom geboren moet worden????
En dat ik moest worden als een kind.
Oh, Hij vertelde me nog veel meer!!! Ik ben er vol van.
Dat Hij als een koperen slang omhooggestoken zal worden en dat ieder die naar Hem kijkt genezen zal worden en zal leven.
En Hij zei ook: God heeft u lief, HIJ heeft de hele wereld lief, zo lief dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal ontvangen

Ik heb de Hoogste Eer ontvangen…..ik mag mij kind van God noemen!
Samen met Josef van Arimatea het lichaam van Jezus gebalsemd met de beste olieën en zalven die ik maar kon vinden.
We hebben Hem in een nieuw graf gelegd, waar nog niemand begraven ligt.
Ik ben verdrietig dat het zover moest komen, maar Hij had het voorzegd.
Ik blijf op Hem vertrouwen.

About Peter