Volg Mij – rooster: Lees-Bid-Doe

40 dagen Jezus volgen: Ben jij beschikbaar?

De eerste 10 dagen van de 40-dagentijd lees je stukken uit de bijbel die gaan over Jezus, hoe hij leefde en hoe hij omging met de mensen om hem heen en de opdrachten die Hij aan de mensen om Hem heen gaf.

 • D1
 • D2
 • D3
 •  
 • D4
 • D5
 • D6
 • D7
 • D8
 • D9
 •  
 • D10
Dag 1: Jezus begint met Zijn werk op aarde

Lees: Marcus 1:1-13
Overdenk: Jezus’ werk op aarde begint met Zijn doop in de Jordaan. Jezus stelt zichzelf beschikbaar om mee te werken aan Gods plan. Als Hij na Zijn doop omhoog komt uit het water, daalt de Heilige Geest in de vorm van een duif op Hem neer. Direct daarna dreef de Heilige Geest hem de woestijn in, om daar voorbereid te worden op Zijn taak in de wereld.
Deze 40 dagen ga je nadenken over de taak die Jezus had en die zijn discipelen en wij ook krijgen op deze aarde. Een heel belangrijke vraag hierbij: Wil jij beschikbaar zijn om mee te werken aan Gods plan? Ben jij beschikbaar, zodat Hij door jou heen kan werken?

Bid voor bereidheid en beschikbaarheid. Bid ook om de Heilige Geest om jou de komende 40-dagen te leiden.

Doe: Gebruik de komende 10 dagen de Bijbelstudies om je voor te laten bereiden op de rest van het project en dingen die God je daar doorheen wil leren.

Dag 2: Kom, volg mij.

Lees: Mattheüs 4:12-25
Overdenk: Jezus begint met Zijn werk op aarde. En Hij daagt mensen uit om met Hem mee te werken. Hij vraagt: ‘Kom, volg mij, ik zal jullie vissers van mensen maken’ en een hele groep mensen volgde hem (vers 25). Jezus wil werken via zijn leerlingen, via mensen zoals jij en ik. Het is vreemd dat veel christenen het spannend vinden om van Christus te getuigen. Christen zijn vinden we een gave (van God), maar evangelisatie en getuigen is voor velen een opgave. Dit 40-dagenproject wil je helpen te groeien volgeling en als getuige van Jezus! Ben jij bereid de uitdaging aan te gaan en hem te volgen, ook als het moeilijk wordt?!

Bid voor moed en kracht om Jezus te kunnen volgen. Bid voor dit 40 dagenproject dat het jou en anderen zal helpen te groeien in het volgen van Jezus.

Doe: Schrijf voor jezelf op wat jouw ‘reserves’ zijn om Jezus te volgen. Wat houdt je tegen? Wat vind je lastig?

Dag 3: Contact met een Samaritaanse vrouw

Lees: Johannes 4:1-42
Overdenk: Deze 40 dagen ga je regelmatig kijken naar Jezus en hoe Hij was in contact met andere mensen. Vaak mensen die nog niet geloofden. We kijken naar Jezus houding en wat wij van Hem kunnen leren. Vandaag lees je over een gesprek met een Samaritaanse vrouw. Lees het aandachtig door. Wat valt je op aan de houding van Jezus? Hoe reageert Hij op de vrouw en wat zegt Hij later tegen zijn discipelen? Van welk voedsel leeft Jezus (vers 34)? Hoe reageer jij als je (bijvoorbeeld) een Surinaamse vrouw bij het vriesvak in de supermarkt tegenkomt?

Bid voor de contacten die jij hebt met niet-gelovigen. Bid ook of God je wil leren hen te zien door Jezus’ ogen.

Doe: kijk om je heen en bid voor de mensen die je tegenkomt.

Dag 4: Gesprek met Nicodemus

Lees: Johannes 3:1-21
Overdenk: Nicodemus kwam naar Jezus toe met vragen over geloof. Het lijkt wel of ze langs elkaar heen praten. Jezus spreekt over wedergeboorte, maar Nicodemus denkt alleen met aardse maatstaven, hij snapt het niet. Zet de vragen van Nicodemus en de antwoorden van Jezus eens op een rijtje op papier. Vind je het een logisch gesprek? Wat zijn volgens jou kernteksten?

Bid om wijsheid om de Bijbel en de woorden van Jezus te kunnen begrijpen en door te geven aan anderen.

Doe: denk eens na over wedergeboorte? Zet eens op papier wat dat volgens jou is, gebruik daarvoor de tekst uit Johannes 3. Oefen voor de spiegel of met een vriend(in) of huisgenoot een gesprekje waarin jij aan iemand die niet gelooft uitlegt wat wedergeboorte is.

Dag 5: Op bezoek bij Zacheüs

Lees: Lucas 19:1-10
Overdenk: Jezus ontmoet hier een man van wie je niet direct verwacht dat hij op zoek is naar Jezus. Hij heeft zijn eigen leven goed voor elkaar, is rijk en heeft macht. Maar hij wilde Jezus zien en klimt daarvoor zelfs in een boom. En Jezus wilde zelfs bij hem binnenkomen. Want Jezus is juist gekomen om op te zoeken en te redden wat verloren is. Zonder Jezus wat Zacheüs verloren, maar nu hij zijn leven op God wil afstemmen is er ook in zijn huis redding gekomen (vers 9 en 10)
Denk voor jezelf na: Doe jij zoveel moeite als Zacheüs om Jezus te zien? En als Hij bij jou wil zijn, zou jij dan net zo reageren als Zacheüs? Hoe kun jij Jezus vertegenwoordigen als jij bij anderen komt?

Bid: Dat jij net als Jezus oog heb voor wat verloren was (vers 10) en dat je moed zult hebben daar iets mee te doen.

Doe: Kijk om je heen. Op welke plek heeft God jou geplaatst? Zie jij mogelijkheden om op bezoek te gaan bij ‘wat verloren is’ en daar ‘redding’ te brengen? Maak een plan voor iemand die je wilt bezoeken of helpen en doe het!

Dag 6: Wat moet ik doen voor het eeuwige leven?

Lees: Lucas 18:18-30
Overdenk: Een hooggeplaatst persoon komt bij Jezus. Hij vraagt Jezus wat hij moet doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven. Het antwoord van Jezus is heel radicaal in vers 22: ‘Verkoop alles wat je hebt n verdeel de opbrengst onder de armen, dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij!’ Mag Jezus dit ook van jou vragen?
In vers 29 en 30 geeft Jezus een belofte voor iedereen die alles opgeeft om Jezus te volgen. Welke conclusie zou je daar voor jezelf uit trekken? Heb je dat ook wel eens zo ervaren?

Bid over jouw leven en de woorden uit de tekst. Denk al biddend na over de radicaliteit die Jezus vraag en over wat Jezus zegt: ‘wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God’. Heb jij wel eens letterlijk tegen God gezegd dat je alles hier op aarde wil verliezen om hem te volgen? Is vandaag misschien een moment om dat (opnieuw) te doen?

Doe: Denk na over de kernvraag van dit gedeelte is: Wat mag het volgen van Jezus je kosten? Wat is jouw antwoord op deze vraag?

Dag 7: Jezus vraagt alles, maar geeft ook wat je nodig hebt

Lees: Marcus 8:1-21

Overdenk: Denk je eens in dat jij als discipel van Jezus daarbij was. Aan het meer en het eten was op. Zou jij niet ook zo reageren als de discipelen? Vaak denk je dat je niets kunt beginnen met het weinige wat je hebt. Net als de discipelen zijn wij mensen vaak hardleers en vergeten we wat voor wonderen Jezus kan doen. Jezus wil met Zijn Geest van het weinige wat wij hebben, veel meer maken! Als Jezus van weinig brood veel meer kan maken, zou hij dan van jouw kleine gaven niet veel grotere gaven kunnen maken?

Bid dat je vertrouwen op Jezus mag groeien, zodat je met de hulp van Zijn Heilige Geest grotere dingen kan doen dan die je van jezelf zou verwachten.

Doe: je hebt vast wel dingen waarvan jij denkt: dit kan ik niet, dit is onmogelijk, dit durf ik niet. Schrijf deze gedachten op. Zet er daarna een streep door en schrijf op: ‘wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God’(zie overdenking van gisteren). Schrijf daaronder voorbeelden vanuit de Bijbel waarin je ziet dat dit waar is!

Dag 8: Wie zeggen de mensen dat Jezus is?

Lees: Marcus 8:27-38 en Lucas9:18-27

Overdenk: Jezus vraagt: ‘wie zeggen de mensen dat ik ben? En wie denken jullie dat ik ben?’ Welke antwoorden geven de discipelen? Welk antwoord zou jij zelf geven?

Bid dat je Jezus steeds beter mag leren kennen en echt weten wie Hij is. Bid voor 3 personen in je omgeving die hem niet (persoonlijk) kennen.

Doe: Vraag vandaag (bij wijze van onderzoekje) eens aan 3 anderen wie Jezus volgens hen is? ‘Hebben’ ze iets met Jezus? Wie is Jezus voor hen?

Dag 9: Schaam je niet voor het evangelie

Lees: Mattheüs 5: 13-16 en 2 Timoteüs 1:6-14

Overdenk: Deze 40-dagen zullen je aanmoedigen om te groeien als getuige van Jezus in deze wereld. Krachtig zout te zijn en straled licht. De tweede Bijbeltekst van vandaag is een voorbeeld hoe Paulus Timoteüs aanmoedigt om te getuigen en zich niet te schamen. Leef je in in Timoteüs en lees de tekst van deze dag alsof die aan jou geschreven is. Wat spreekt je het meeste aan? Waar kun je wat mee? Wat vind je lastig?

Bid dat je een krachtige getuige van Jezus mag zijn in deze wereld.

Doe: Schrijf 1 of 2 teksten uit de Bijbel die jouw helpen dagelijks te denken aan jouw opdracht om getuige van Christus te zijn op een papiertje. Hang dit papiertje ergens op in je huis, waar het dagelijks ziet en er aan herinnert wordt, bijvoorbeeld boven je bed, op of naast je spiegel of op de koelkast.

Dag 10: Zendingsopdracht, ben jij beschikbaar?

Lees: Mattheüs 28:16-20

Overdenk: Dit zijn de laatste woorden die Jezus spreekt tot Zijn discipelen voor Hij terug naar Zijn vader gaat. Een belangrijke opdracht waar discipelen van Jezus zich mee bezig moeten houden. Wat is die opdracht voor de discipelen toen? Wat betekent die opdracht voor jou nu in deze tijd? Let op het begin van wat Jezus zegt: ‘Mij is alle macht gegeven in hemel en op aarde’ en ‘Houd dit voor ogen: Ik en met jullie, alle dagen tot de voltooiing van deze wereld’ Je staat er dus niet alleen voor. Als Jezus zegt: ‘Ga dus op weg’, dan is het in Zijn kracht ook mogelijk om zelf als een discipel te leven en anderen tot discipelen van Hem te maken.

Bid: voor mogelijkheden waarin jij op jouw plek gehoor kan geven aan deze opdracht van Jezus. Bid voor mensen om je heen die jou daarmee kunnen helpen en bemoedigen, bid ook voor andere mensen die jij weer kan helpen om getuige van Christus te zijn.

Doe: Ga actief deelnemen aan de activiteiten die volgen in dit 40-dagen project. Maak gebruik van de handvatten die jou geboden worden om te groeien als getuigend volgeling van Jezus!

About Peter